De hyperlænker du finder i dette indlæg er af kommerciel karakter og dermed er indhold og link af betalt karakter.

Tilgængeligheden af E-cigaretter er noget større end almindelige cigaretter, og der findes en lang række webshops der forhandler dem, i langt højere grad end man ser salg af traditionelle cigaretter. Ønsker man at sælge e-cigaretter og væsker online, er der en række krav man skal være opmærksom på. Hvis man er kunde, er det derfor en god ide at tjekke op på, om webshoppen opfylder kravene og om man dermed rent faktisk kan stole på, at det de sælger nu også er det rigtige.

På et markedet hvor der er stor omsætning, og hvor der er mange om budet, vil der også altid være nogen der er ude efter at lave hurtig profit, også selvom de formelle ting ikke er helt på plads. For ligesom der findes mange produkter og forhandlere der er godkendte, så findes der også en lang række, der endnu ikke har alle tilladelser på plads.

Det skal du holde øje med

Gode ting at holde øje med hos forhandleren er eksempelvis, om shoppen er e-mærket, og ikke mindst om de produkter der bliver solgt er godkendt at sikkerhedsstyrelsen. Selvom man går ud fra det, når man køber, er det langt fra altid at det rent faktisk er tilfældet.

Du kan se alle godkendte produkter på e-cigaretregler.dk, som sikkerhedsstyrelsen står bag. Hvis du nu eksempelvis er inde på Nordiks (der laver e-cigaretter) hjemmeside og er i tvivl om hvorvidt deres produkter opfylder alle regler og krav, så kan du gå ind på den føromtalte hjemmeside og downloade en liste over godkendte produkter, og her vil du finde følgende:

Med andre ord kan du godt stole på, at produkterne er lavet, så de lever op til de krav, der er på det danske marked.

Ser det troværdigt ud?

Ligesom det er tilfældet med mange andre webshops, så handler det i høj grad også om, at man skal stole på sine intuition. Ofte kan man sagtens se med det blotte øje om en webshop er til at stole på, og det gælder alt fra tøjbutikker til shops der sælger e-cigaretter, elektronik og alt andet hvad der ellers forhandles online.

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here