De hyperlænker du finder i dette indlæg er af kommerciel karakter og dermed er indhold og link af betalt karakter.

Et anpartsselskab er klassificeret som et kapitalselskab, hvor anpartshaverne til sammen skal lægge minimum 50.000kr. i startkapital. Indskydes der kapital over 50.000 kr. kan dette gøres til hhv. kurs 100, overkurs eller som et lån fra anpartshaveren til selskabet. Et ApS kan have mere end én ejer, som både kan bestå af fysiske og juridiske personer. Selskabsejernes hæftelse er begrænset til den indskudte kapital, hvilket er betragtet som en af de største fordele ved anpartsselskaber. Startkapitalen kan bestå af kontante midler og som aktiver, også kaldet apportindskud, eller en blanding heraf. Dette er der både mulighed for at gøre ved selskabsstiftelsen af ApS og en eventuel kapitalforhøjelse. Man kan også omdanne en enkeltmandsvirksomhed til et ApS ved brug af enkeltmandsvirksomhedens værdi eller ved at omregistrere et IVS til et ApS når der er en værdi af minimum 50.000 kr. Består kapitalen helt eller delvis af apportindskud eller en eksisterende virksomhed, skal en revisor udarbejde en vurderingsberetning, hvis formål er at danne grundlag for den anslåede værdi.

Førend et selskab kan drive virksomhed i Danmark, skal det registreres hos Erhvervsstyrelsen, som tildeler selskabet et CVR-nummer. Registreringen forløber sig således, at der skal indsendes et stiftelsesdokument og et sæt vedtægter. Disse dokumenter skal være skrevet under af den stiftende generalforsamling før de er gyldige. Stiftelsesdokumentet og vedtægterne skal udfærdiges i overensstemmelse med selskabsloven og informere om stifterne, selskabsformen, indskudskapital, anparterne og særlige forhold der knytter sig hertil, selskabets navn og formål samt selskabets regnskabsår. Ved siden af dette skal der angives de specifikke formalia, der skal opretholdes, i forhold til afholdes af generalforsamling og eventuelle andre forhold der er vedtaget for selskabet. Andre forhold kan blandt andet være, hvis der er udvalgt en bestyrelse eller tilvalgt revisionspligt.

Foretages der ændringer efter oprettelsen af selskabet, så som ændringer i selskabets navn, ændring af selskabets ledelse eller øvrige forhold som fremgår af vedtægterne, skal disse ændringer vedtages ved en generalforsamling og indsendes til Erhvervsstyrelsen.

Stiftelsesdokumentet, ændringsprotokollater og vedtægter er offentlig tilgængelig. Ligeledes er oplysninger om ApS’et og evt. ændringer offentlig tilgængelig og fremgår af cvr.dk. Dette er dog ikke tilfældet med anpartsselskabets interne dokumenter, så som ejerbog og ejeraftale.

Derudover er et anpartsselskab pligtig til at føre en ejerbog over selskabets anpartshavere. Endeligt skal man registrere legale og reelle ejere i Erhvervsstyrelsen offentlige ejerregister. Hvis man ønsker at overdrage anparter eller tilføje nye anpartshavere ved stiftelse af nye anparter, kræves det at det står anført i selskabets ejerbog og er registreret i det offentlige ejerregister.

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here